Pozemní stavby

Loading…
 • Thurn-Taxisův palác

  Rekonstrukce památkově chráněného objektu na Praze 1. Stavební práce zahrnovaly rekonstrukci interiéru včetně maleb a provedení nové fasády.

 • Hotel Žitná

  Rekonstrukce objektu v památkově chráněné oblasti tak, aby vyhovoval požadavkům na provoz hotelu.

 • Prosek Park IV

  Novostavba je tvořena dvěma objekty s pěti nadzemními a dvěma podzemními podlažími, ve kterých jsou oba objekty vzájemně propojeny. V podzemních podlažích se nacházejí krytá garážová stání, sklepy a technické místnosti. V domě bylo realizováno 88 bytových jednotek v rozmezí 25 – 105 m2 ve velikostních kategoriích 1+KK – 4+KK. Podzemní část byla provedena jako […]

 • Pražská plynárenská

  Rekonstrukce památkově chráněného administrativního objektu v areálu společnosti Pražská plynárenská. Rekonstrukce se týkala exteriéru i interiéru budovy, jejím typickým prvkem byla kombinace oceli a skla a práce zahrnovaly mimo jiné vestavbu ocelového skeletu nebo stabilizaci základových poměrů metodou tlakové injektáže.

 • ÚMČ Praha 5

  Rekonstrukce exteriérů i interiérů památkově chráněných budov úřadu Městské části Prahy 5 v ulici Štefánikova.

 • Nová Liboc

  Výstavba rezidenčního souboru se 183 bytovými jednotkami umístěnými ve 13 nízkopodlažních bytových domech.

 • Bydlení seniorů Blatná

  Provedení stavby domu s pečovatelskou službou. Objekt, jehož konstrukční systém byl navržen ve formě prefabrikovaného skeletu, o čtyřech nadzemních podlažích obsahuje 70 bytových jednotek.

 • Vila Vonoklasy

  Provedení stavby rodinného domu navrženého architektem Prof. Ladislavem Lábusem.

 • ZŠ Drtinova

  Rekonstrukce kuchyně základní školy v ulici Drtinova na Praze 5 včetně dodávky technologií.

 • Sportovní hala Králův Dvůr

  Rekonstrukce a dostavba sportovní haly.

 • Lumbeho vila

  Rekonstrukce empírové vily v Lumbeho zahradách na Pražském hradě. Objekt je využíván jako rezidence prezidenta republiky a nachází se v památkově chráněné oblasti. Stavební práce zahrnovaly rekonstrukci interiéru vily a provedení přípojek inženýrských sítí.

 • Inovační centrum

  Rekonstrukce budovy inovačního centra.

 • VIZA AUTO Plzeň

  Výstavba výrobní haly z prefabrikovného skeletu včetně přilehlé infrastruktury.

 • Půlkruhová

  Bytový dům Půlkruhová je situován v Praze na Tiché Šárce. Má 5 nadzemních podlaží, 27 bytových jednotek a 33 garážových stání.

 • Petržílkova

  Výstavba bytového domu v Petržílkově ulici na Praze 13 – Nové Butovice. Jedná se o komplex čtyř bytových domů včetně garáží a nebytových prostor.

 • Hornoměcholupská E,F

  Jedná se o novostavbu dvou bloků bytového domu spojených prostorem garáží v jeden objekt. Projekt obsahuje 304 bytových jednotek různých velikostí od 1+KK po 3+KK. Celý objekt včetně části předzahrádek je podsklepený dvěma podlažími garáží a sklepních kójí.

 • Zámek Liblice

  Rekonstrukce památkově chráněného objektu v areálu zámku Liblice tak, aby splňoval požadavky na provoz hotelu, včetně komunikací a sadových úprav.

 • Terasy Budovec

  Výstavba pěti bytových domů se 108 bytovými jednotkami nad společnými podzemními garážemi v lokalitě Prahy 6.

 • ZŠ Tyršova

  Částečná rekonstrukce a novostavba budovy základní a mateřské školy a školní družiny Tyršova včetně amfiteátru.

 • Metropole Zličín N,O,P

  Tři nové bytové domy s 320 byty v provedení 1+kk až 4+kk. Většina bytů v má vlastní parkovací stání, terasu nebo balkón.

 • Areál MEDOX

  Novostavba 5-ti a 6-ti podlažních bytových domů vždy s jedním podzemním podlažím sloužícím jako garáž. Byly realizovány tři samostatně stojící bytové domy umístěné podél nově budované komunikace. V objektech se nachází 110 bytových jednotek.

 • Gymnázium Kodaňská

  Celková rekonstrukce budovy gymnázia z přelomu 19. a 20. století. Budova se nachází v památkové zóně dle vyhlášky hlavního města Prahy. Budova byla nově zrekonstruována pro účely mateřské školy, základní školy a víceletého gymnázia. Součástí rekonstrukce bylo, mimo jiné i kompletní vybourání vnitřních konstrukcí a nové zastropení nad 2. a 3. NP, kompletní nová konstrukce […]

 • Geologická

  Novostavba bytového domu s 88 byty v lokalitě Prahy 5 – Barrandov v ulici Geologická. Bytový dům má 8 nadzemních a 2 podzemní podlaží, které slouží jako parkovací stání. Součástí projektu je realizace retenční nádrže o objemu 45 m3.

 • Demoliční práce NAD

  Demoliční a vyklízecí práce v areálu NAD na ul. Hraničná v Bratislavě. Demoliční práce se týkaly nadzemních částí zděných, železobetonových a montovaných objektů. Vyprodukovaná stavební suť byla následně drcena pomocí mobilní drtící jednotky. Demolicí areálu vznikly také odpady obsahující nebezpečné látky.

 • Nové Letňany C

  Novostavba bytového domu s 3. PP a 11. NP v lokalitě Prahy 18 – Letňany. Celý objekt se skládá ze 130 bytových jednotek s celkovým počtem 120 garážových stání. V lokalitě je umístěno 6 bytových domů včetně komunikací a inženýrských sítí. Bytový objekt C je umístěn v severovýchodní části areálu.

 • Radnice Vlašim

  Rekonstrukce památkově chráněného objektu budovy staré radnice ve Vlašimi pro účely Domu dětí a mládeže Vlašim. Projekt se snažil využít optimálně stávající prostory při respektování pravidel památkové péče.

 • ZŠ Příbram

  Modernizace areálu 7. ZŠ Příbram, zpevněných ploch a povrchů hřišť. Stavba dále zahrnovala drobné terénní úpravy, stavebně montážní práce, dispoziční úpravy a vybavení objektů požadovaným zařízením.

 • Nové Stodůlky J,K,L

  Soubor novostaveb v lokalitě Praha – Stodůlky „Rezidence Dalejský park“, který se skládá ze tří stavebních objektů.

 • Nové Stodůlky O,P,Q

  Soubor novostaveb v lokalitě Praha – Stodůlky „Rezidence Dalejský park“, který se skládá ze tří stavebních objektů.

 • MŠ Jirny

  Rekonstrukce stávajícího objektu mateřské školy a zdravotního střediska a přístavby nové školní kuchyně. Byly vybudovány nové komunikace a provedeny sadové úpravy.

 • Depozitář Kutná Hora

  Vlastní objekt byl původně využíván jako sýpka a je vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek a stavby na něm jsou v ochranném pásmu městské památkové rezervace Kutná Hora a v ochranném pásmu dráhy. Součástí areálu je také v severovýchodní části areálu umístěný opravený objekt správce areálu. Budova byla zachována v celém rozsahu a upravena […]

 • ZŠ Radlická

  Výstavba nové tělocvičny při ZŠ Radlická (Praha 5) napojené na stávající objekt základní školy spojovacím komunikačním jádrem. Součástí novostavby jsou související provozovny šaten, sociálních zázemí, posilovny, nezbytných technologických zařízení a byt školníka. Cílem investičního akce bylo zřízení školní tělocvičny vyhovující současným potřebám a výukovým a provozním standardům a zajištění bezbariérového přístupu a provozu školy. Stavební […]