Dopravní stavby

Loading…
 • Komunikace Mšeno

  Rekonstrukce místních cest a oprava chodníků.

 • Komunikace Šestajovice

  Oprava místních komunikací a chodníků.

 • Komunikace Stod

  Rekonstrukce kompletních konstrukcí silnice včetně provedení uličních vpustí, výstavba chodníků ze zámkové dlažby včetně napojení domovních svodů na kanalizaci.

 • Silnice Oselce-Chanovice

  Předmětem stavby bylo vybudování nové silnice III. třídy mezi silnicemi II/188 a III/02015 ve směru západ – východ. Silnice probíhá severně od obce Chanovice po okraji výrobního areálu společnosti HAAS Fertigbau s.r.o. Celková délka upravovaného úseku činí 5,3 km. Navrhovaná silnice je vedena v celé délce v extravilánu a je navržena v kategorii S 7,5/60. […]