Společnost MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s. byla založena roku 1997 pod jménem SEFIMOTA, a.s.

Společnost postupně rozšiřovala svoji stavební činnost v pozemním stavitelství z výstavby rodinných domů přes bytové komplexy, objekty občanské vybavenosti, historicky chráněné objekty až po výstavbu průmyslových objektů. Od roku 2001 se portfolio společnosti začalo rozrůstat i o vodohospodářské a dopravní stavby.

V roce 2003 získala společnost první místo z deseti nejúspěšnějších firem v soutěži MID-TOP pořádanou organizací Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

Od 1.2.2010 změnila společnost SEFIMOTA, a.s. svůj oficiální název dle celosvětových pravidel v rámci skupiny a to na MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s.