Entry Thumbnail

ASS Plzeň Lobzy

Předmětem projektu je protipovodňová ochrana střeleckého areálu ministerstva obrany a objektu ministerstva vnitra. Tento projekt řeší protipovodňové opatření proti extrémní povodňové vlně z řeky Úslavy. Stavba zajišťuje ochranu areálu proti nejvyšší dosažené hladině vody při povodni v roce 2002, tj. více než Q100.

Entry Thumbnail

ČOV Dobříš

Intenzifikace stávající ČOV na projektovanou kapacitu 13.000 EO. V rámci intenzifikace bylo realizováno nové mechanické předčištění včetně provozní budovy, nová jímka dovozu odpadních vod, nová biologická linka včetně nového objektu dmýchány, nové měrné a regulační objekty a rekonstrukce stávajících objektů dešťových zdrží a kalového hospodářství. Mimo výstavby čistírenské linky bylo […]