Entry Thumbnail

Perla Ružinova

Polyfunkční centrum Mierova – II. etapa v Bratislavě, jež se skládá z dvojpodlažního objektu rozděleného do části A, B, z kterých vychází věže A, B s rozdílnou výškou 12 a 16 podlaží. Stavba splňuje funkci prodejní, administrativní, bytovou s příslušným hospodářským a technickým zázemím. Změna nastala ve funkčnosti výškové budovy […]

Entry Thumbnail

Panorama Devonská

Bytová budova celkem o 8 podlažích. Dvě podlaží (1.PP a 2.PP) jsou podzemní, kde je umístěno parkování vozidel. Šest podlaží (1.NP až 6.NP) je nadzemních – bytových, z toho 5 v plném půdorysu 1.NP, šesté je v menším uskočeném půdorysu.

Entry Thumbnail

Steinerova

Novostavba bytového domu je situována na místě bývalé kotelny. Bytový dům má 13 podlaží, 49 bytových jednotek, komerční prostory ve 2.NP a 59 parkovacích míst ve dvou nadzemních a třech podzemních podlažích. V domě jsou navrženy převážně menší byty 2+kk.

Entry Thumbnail

Depozitář Kutná Hora

Vlastní objekt byl původně využíván jako sýpka a je vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek a stavby na něm jsou v ochranném pásmu městské památkové rezervace Kutná Hora a v ochranném pásmu dráhy. Součástí areálu je také v severovýchodní části areálu umístěný opravený objekt správce areálu. Budova byla zachována […]

Entry Thumbnail

Panorama Barrandov

Projekt tvoří dvě samostatné budovy. Moderně a dynamicky řešené domy s nepravidelným půdorysem a členitými fasádami dávají vzpomenout na originálně řešenou funkcionalistickou architekturu bohémského Barrandova třicátých let. Vytvářejí příjemné a neuniformní bydlení skvěle zapadající do prostředí charakterizovaného mírným svahem a zelení, která je významnou součástí obytného komplexu, ať už jde […]

Entry Thumbnail

ZŠ Radlická

Výstavba nové tělocvičny při ZŠ Radlická (Praha 5) napojené na stávající objekt základní školy spojovacím komunikačním jádrem. Součástí novostavby jsou související provozovny šaten, sociálních zázemí, posilovny, nezbytných technologických zařízení a byt školníka. Cílem investičního akce bylo zřízení školní tělocvičny vyhovující současným potřebám a výukovým a provozním standardům a zajištění bezbariérového […]