Entry Thumbnail

ASS Plzeň Lobzy

Předmětem projektu je protipovodňová ochrana střeleckého areálu ministerstva obrany a objektu ministerstva vnitra. Tento projekt řeší protipovodňové opatření proti extrémní povodňové vlně z řeky Úslavy. Stavba zajišťuje ochranu areálu proti nejvyšší dosažené hladině vody při povodni v roce 2002, tj. více než Q100.

Entry Thumbnail

Areál MEDOX

Novostavba 5-ti a 6-ti podlažních bytových domů vždy s jedním podzemním podlažím sloužícím jako garáž. Byly realizovány tři samostatně stojící bytové domy umístěné podél nově budované komunikace. V objektech se nachází 110 bytových jednotek.