Entry Thumbnail

Hornoměcholupská E,F

Jedná se o novostavbu dvou bloků bytového domu spojených prostorem garáží v jeden objekt. Projekt obsahuje 304 bytových jednotek různých velikostí od 1+KK po 3+KK. Celý objekt včetně části předzahrádek je podsklepený dvěma podlažími garáží a sklepních kójí.

Entry Thumbnail

Prosek Park IV

Novostavba je tvořena dvěma objekty s pěti nadzemními a dvěma podzemními podlažími, ve kterých jsou oba objekty vzájemně propojeny. V podzemních podlažích se nacházejí krytá garážová stání, sklepy a technické místnosti. V domě bylo realizováno 88 bytových jednotek v rozmezí 25 – 105 m2 ve velikostních kategoriích 1+KK – 4+KK. […]

Entry Thumbnail

Retenční nádrž Brno

Retenční nádrž na dešťové kanalizaci slouží k zachycení a zdržení dešťových srážek při povodňových stavech před vtokem do recipientu (řeka Svratka). RN taktéž slouží k předčištění hrubých pevných nečistot a splavenin (štěrky, písky, atd.) z kanalizace před vtokem do řeky Svratka.