Entry Thumbnail

Silnice Oselce-Chanovice

Předmětem stavby bylo vybudování nové silnice III. třídy mezi silnicemi II/188 a III/02015 ve směru západ – východ. Silnice probíhá severně od obce Chanovice po okraji výrobního areálu společnosti HAAS Fertigbau s.r.o. Celková délka upravovaného úseku činí 5,3 km. Navrhovaná silnice je vedena v celé délce v extravilánu a je […]