Entry Thumbnail

Perla Ružinova

Polyfunkční centrum Mierova – II. etapa v Bratislavě, jež se skládá z dvojpodlažního objektu rozděleného do části A, B, z kterých vychází věže A, B s rozdílnou výškou 12 a 16 podlaží. Stavba splňuje funkci prodejní, administrativní, bytovou s příslušným hospodářským a technickým zázemím. Změna nastala ve funkčnosti výškové budovy […]

Entry Thumbnail

Panorama Devonská

Bytová budova celkem o 8 podlažích. Dvě podlaží (1.PP a 2.PP) jsou podzemní, kde je umístěno parkování vozidel. Šest podlaží (1.NP až 6.NP) je nadzemních – bytových, z toho 5 v plném půdorysu 1.NP, šesté je v menším uskočeném půdorysu.

Entry Thumbnail

Steinerova

Novostavba bytového domu je situována na místě bývalé kotelny. Bytový dům má 13 podlaží, 49 bytových jednotek, komerční prostory ve 2.NP a 59 parkovacích míst ve dvou nadzemních a třech podzemních podlažích. V domě jsou navrženy převážně menší byty 2+kk.

Entry Thumbnail

Panorama Barrandov

Projekt tvoří dvě samostatné budovy. Moderně a dynamicky řešené domy s nepravidelným půdorysem a členitými fasádami dávají vzpomenout na originálně řešenou funkcionalistickou architekturu bohémského Barrandova třicátých let. Vytvářejí příjemné a neuniformní bydlení skvěle zapadající do prostředí charakterizovaného mírným svahem a zelení, která je významnou součástí obytného komplexu, ať už jde […]