Zabezpečení vodního díla Záskalská před účinky velkých vod, spočívající v návrhu a provedení úprav vybraných konstrukcí z důvodu zajištění bezpečnosti při převádění povodňových průtoků.

Investor

SMP CZ, a.s.

Hodnota díla

15.000.000 CZK bez DPH