Jedná se o rekonstrukci a modernizaci úpravny vody vybudované v roce 1966. Předmětem rekonstrukce a modernizace byla realizace celkem 13ti stavebních objektů a 14ti provozních souborů. Zhotovitelem stavby je sdružení ARKO Technology – PROTOM – MOTA-ENGIL. Průměrná projektovaná kapacita ÚV je 40 l/s.

Investor

Město Strakonice

Hodnota díla

135.000.000 CZK bez DPH