Předmětem intenzifikace úpravny vody byla kromě rekonstrukce technologických objektů i kompletní výměna technologií. Byla provedena rekonstrukce vrtů i jejich vystrojení. Nová technologie úpravny se skládá z injektorů, flokulačních nádrží, lamelových separátorů, čtyř gravitačních otevřených filtrů, akumulace a čerpání do spotřebiště, kompletního chemického hospodářství, kalové koncovky, měření a regulace.

Investor

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

Cena díla

32.500.000 CZK bez DPH