Retenční nádrž na dešťové kanalizaci, vybudovaná za účelem zachycení dešťových srážek při povodňových stavech před vtokem do recipientu, řeky Svratky. Nádrž taktéž slouží k předčištění hrubých pevných nečistot a splavenin z kanalizace před vtokem do řeky Svratky.

Investor

Město Brno

Hodnota díla

63.000.000 CZK bez DPH