Rekonstrukce památkově chráněného objektu v areálu zámku Liblice tak, aby splňoval požadavky na provoz hotelu, včetně komunikací a sadových úprav.

Investor

Středisko společných činností Akademie věd ČR

Hodnota díla

47.000.000 CZK bez DPH