Celková rekonstrukce budovy gymnázia z přelomu 19. a 20. století. Budova se nachází v památkové zóně dle vyhlášky hlavního města Prahy. Budova byla nově zrekonstruována pro účely mateřské školy, základní školy a víceletého gymnázia. Součástí rekonstrukce bylo, mimo jiné i kompletní vybourání vnitřních konstrukcí a nové zastropení nad 2. a 3. NP, kompletní nová konstrukce střechy v původním tvaru, sanace vlhkostí v 1. PP, vybudování školní jídelny a jejího technického zázemí a vybavení laboratoří.

Investor

Městská část Praha 10

Hodnota díla

59.000.000 CZK bez DPH