Polyfunkční centrum Mierova – II. etapa v Bratislavě, jež se skládá z dvojpodlažního objektu rozděleného do části A, B, z kterých vychází věže A, B s rozdílnou výškou 12 a 16 podlaží. Stavba splňuje funkci prodejní, administrativní, bytovou s příslušným hospodářským a technickým zázemím. Změna nastala ve funkčnosti výškové budovy B, 3. – 16. NP, kde administrativní prostory byly přestavěny na bytové s počtem 122 bytových jednotek. Objekt má 3. PP s celkovým počtem 158 parkovacích míst.

Investor

M-Invest

Hodnota díla

5.200.000 EUR bez DPH