Modernizace areálu 7. ZŠ Příbram, zpevněných ploch a povrchů hřišť. Stavba dále zahrnovala drobné terénní úpravy, stavebně montážní práce, dispoziční úpravy a vybavení objektů požadovaným zařízením.

Investor

Město Příbram

Hodnota díla

16.000.000 CZK bez DPH