Výstavba nové tělocvičny při ZŠ Radlická (Praha 5) napojené na stávající objekt základní školy spojovacím komunikačním jádrem. Součástí novostavby jsou související provozovny šaten, sociálních zázemí, posilovny, nezbytných technologických zařízení a byt školníka. Cílem investičního akce bylo zřízení školní tělocvičny vyhovující současným potřebám a výukovým a provozním standardům a zajištění bezbariérového přístupu a provozu školy. Stavební záměr byl realizován na vlastním pozemku v areálu školy. Navrhované řešení představuje přístavbu tělocvičny jako samostatný a provozně zcela autonomní objekt s historickou budovou propojený prostřednictvím komunikačního jádra. Objem tělocvičny je téměř z poloviny zapuštěn do svahu. Součástí návrhu je i využití střechy sportovní haly pro potřeby venkovních výukových i mimo výukových aktivit školy.

Investor

Městská část Praha 5

Hodnota díla

81.000.000 CZK bez DPH