Vlastní objekt byl původně využíván jako sýpka a je vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek a stavby na něm jsou v ochranném pásmu městské památkové rezervace Kutná Hora a v ochranném pásmu dráhy. Součástí areálu je také v severovýchodní části areálu umístěný opravený objekt správce areálu. Budova byla zachována v celém rozsahu a upravena pro potřeby depozitáře.

Investor

Národní památkový ústav

Hodnota díla

55.700.000 CZK bez DPH