Oprava kinety a říčního koryta za účelem odstranění následků povodní.

Investor

Povodí Vltavy, státní podnik

Hodnota díla

3.000.000 CZK bez DPH