Jednalo se o vybudování řadů gravitační, tlakové a podtlakové kanalizace v celkové délce 6 646 m, přičemž v severní části obce byla realizována gravitační a tlaková kanalizace a v jižní části gravitační, tlaková a podtlaková kanalizace. Součástí realizace byla výstavba 3 objektů čerpacích stanic a 1 objektu podtlakové stanice a to včetně technologického a elektro vystrojení a elektro přípojek.

Investor

Obec Stříbrná Skalice

Cena díla

57.430.808 CZK bez DPH