Rekonstrukce objektu v památkově chráněné oblasti tak, aby vyhovoval požadavkům na provoz hotelu.

Investor

Orchid CZ, s.r.o.

Hodnota díla

74.000.000 CZK bez DPH