Provedení stavby domu s pečovatelskou službou. Objekt, jehož konstrukční systém byl navržen ve formě prefabrikovaného skeletu, o čtyřech nadzemních podlažích obsahuje 70 bytových jednotek.

Investor

Město Blatná

Hodnota díla

96.000.000 CZK bez DPH