Demoliční a vyklízecí práce v areálu NAD na ul. Hraničná v Bratislavě. Demoliční práce se týkaly nadzemních částí zděných, železobetonových a montovaných objektů. Vyprodukovaná stavební suť byla následně drcena pomocí mobilní drtící jednotky. Demolicí objektů vznikly také odpady obsahující nebezpečné látky.

Investor

Mota-Engil Real Estate Slovakia

Hodnota díla

308.000 EUR bez DPH