Výstavba čistírny odpadních vod včetně vystrojení technologiemi, 1120 metrů splaškové kanalizace, tlakové kanalizace k obecnímu úřadu, uličních vpustí a čerpacích stanic.

Investor

Obec Stříbrná Skalice

Hodnota díla

32.000.000 CZK bez DPH