Rekonstrukce a modernizace čističky odpadních vod s kapacitou 76.300 EO. Stavba obsahovala 12 nově realizovaných stavebních objektů, zbytek byl rekonstruovaný s důrazem na potřeby nově navrhovaných technologií. Rekonstrukce probíhala za provozu stávající ČOV.

Investor

Město Příbram

Hodnota díla

174.000.000 CZK bez DPH