Výstavba společné ČOV a kanalizace pro obce Popice, Pouzdřany a Strachotín.

Investor

Spolek obcí "Odkanalizování obcí Strachotín, Popice, Pouzdřany a výstavba společné ČOV"

Hodnota díla

50.600.000 CZK bez DPH