Výstavba ČOV ve Kdyni a ČOV v Hluboké u Kdyně. Výstavba 9 km kanalizačních řádů včetně technologie.

Investor

Město Kdyně

Hodnota díla

51.200.000 CZK bez DPH