Intenzifikace stávající ČOV na projektovanou kapacitu 13.000 EO. V rámci intenzifikace bylo realizováno nové mechanické předčištění včetně provozní budovy, nová jímka dovozu odpadních vod, nová biologická linka včetně nového objektu dmýchány, nové měrné a regulační objekty a rekonstrukce stávajících objektů dešťových zdrží a kalového hospodářství. Mimo výstavby čistírenské linky bylo v rámci projektu realizováno nové venkovní osvětlení areálu ČOV, komunikace, chodníky, oplocení, terénní a sadové úpravy, přípojky pitné vody a demolice a demontáže stávajících objektů.

Investor

Město Dobříš

Hodnota díla

81.000.000 CZK bez DPH