Bytová budova celkem o 8 podlažích. Dvě podlaží (1.PP a 2.PP) jsou podzemní, kde je umístěno parkování vozidel. Šest podlaží (1.NP až 6.NP) je nadzemních – bytových, z toho 5 v plném půdorysu 1.NP, šesté je v menším uskočeném půdorysu.

Investor

M-Invest

Hodnota díla

79.000.000 CZK bez DPH