Předmětem projektu je protipovodňová ochrana střeleckého areálu ministerstva obrany a objektu ministerstva vnitra. Tento projekt řeší protipovodňové opatření proti extrémní povodňové vlně z řeky Úslavy. Stavba zajišťuje ochranu areálu proti nejvyšší dosažené hladině vody při povodni v roce 2002, tj. více než Q100.

Investor

Ministerstvo obrany České republiky

Hodnota díla

17.000.000 CZK bez DPH