Entry Thumbnail

Lumbeho vila

Rekonstrukce empírové vily v Lumbeho zahradách na Pražském hradě. Objekt je využíván jako rezidence prezidenta republiky a nachází se v památkově chráněné oblasti. Stavební práce zahrnovaly rekonstrukci interiéru vily a provedení přípojek inženýrských sítí.

Entry Thumbnail

Pražská plynárenská

Rekonstrukce památkově chráněného administrativního objektu v areálu společnosti Pražská plynárenská. Rekonstrukce se týkala exteriéru i interiéru budovy, jejím typickým prvkem byla kombinace oceli a skla a práce zahrnovaly mimo jiné vestavbu ocelového skeletu nebo stabilizaci základových poměrů metodou tlakové injektáže.