V říjnu 2015 naše společnost MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s. předala investorovi do užívání kompletně zrekonstruovanou technologickou část na Úpravně vody Březovice.