V říjnu 2015 společnost MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s. zahájila výstavbu bytových domů s názvem „Letňanské zahrady“ pro investora Central Group.

Jedná se o etapy L,M a N,O,P.

V těchto pěti bytových domech je navrženo celkem 183 bytových jednotek.

Plánovaná doba realizace je počítána na 16 měsíců.