Dne 2.3.2015 byla v souladu s SoD zahájena přejímka stavební části zakázky Úpravna vody Pracejovice.

Společnost MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s. se na této zakázce podílela především rekonstrukcí strojovny, trafostanice a budovy filtrů, rekonstrukcí usazovacích nádrží a sanací jímek.

Jedná se o rekonstrukci s kompletní odstávkou provozu. Průměrná projektovaná kapacita úpravny je 40 l/s.