Dne 1.9.2014 zahájila společnost MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s. stavbu další etapy bytových domů Hornoměcholupská pro investora Central Group. Ve dvou bytových domech je celkem navrženo 186 bytových jednotek a ateliérů. Na objektu A 90 bytů a na objektu B 96 bytů.

Plánovaná doba realizace je počítána na 18 měsíců.