Sdružení společností „CHODOVEC“ (GEOSAN GROUP a.s. + MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s. + VCES a.s. + MODOS spol. s.r.o. + IMOS Brno, a.s. + IMOS holding, a.s.) zahájilo výstavbu nového objektu archivu hlavního města Prahy. Celková výše investice přesáhne 641 mil. Kč včetně DPH.

Nový objekt o půdorysném rozměru 24,7 x 35,7 m je situován u jihovýchodní fasády stávajícího archivu hlavního města Prahy, na který bude komunikačně navazovat spojovacím krčkem ve všech podlažích. Nová budova bude mít jedno podzemní a sedm nadzemních podlaží. V nových prostorách budou skladovány digitalizované archiválie a dokumenty, včetně papírových úředních spisů.

Sdružení Chodovec předá dokončenou stavbu investorovi za 25 měsíců od zahájení, tj. v druhé polovině roku 2016.